De vele voordelen van een warmtepompboiler | soorten warm water boilers

De vele voordelen van een warmtepompboiler

U bent benieuwd welke voordelen een warmtepompboiler allemaal met zich meebrengt? Zo is een warmtepompboiler is veel zuiniger en beter dan een elektrische boiler.

Doe hier eenvoudig je aanvraag en ontvang vrijblijvend prijzen voor een warmtepompboiler van één of meer warmtepompboiler installateurs in de buurt:

warmtepompboilers - De vele voordelen van een warmtepompboiler

Stap 1 van 2

voordelen van een warmtepompboiler

voordelen van een warmtepompboiler

Ontdek de vele voordelen van een warmtepompboiler

Klimaatverandering maakt dat we meer dan ooit rekening moeten houden met de manier waarop we energie gebruiken. De noodzaak om onze CO2-uitstoot te verlagen, verandert ook de manier waarop we onze huizen verwarmen. Warmtepompboilers zijn een milieuvriendelijkere optie dan de traditionele gasboiler.


warmtepompboilers prijzen belgie


Wat is een warmtepompboiler?

Voor we bekijken wat de voordelen van een warmtepompboiler zijn, bekijken we eerst wat een warmtepompboiler is. De warmtepompboiler kan in alle opzichten worden beschouwd als een van de hernieuwbare systemen, waarvan de werking gebaseerd is op thermodynamica. Dat houdt in dat energie in de vorm van warmte van de ene omgeving – lucht, water of bodem – naar een andere omgeving wordt getransporteerd.

Dit gebeurt wanneer de toestand van een vloeistof verandert van gas naar vloeistof, als gevolg van omgevingstemperatuur en met behulp van een compressor.

De warmtepompboiler heeft de mogelijkheid om energie op te vangen uit externe en gratis bronnen. Deze eigenschap maakt de warmtepompboiler tot een apparaat dat het elektrische vermogen om de compressor aan te drijven vele malen versterkt.

Daardoor kan nuttige warmte op een zeer efficiënte manier worden getransporteerd. Warmtepompboilers worden gebruikt voor klimaatbeheersing en worden ingezet om sanitair water te verwarmen.

Info: lees hier de voordelen van een warmtepompboiler


voordelen van een warmtepompboiler

voordelen van een warmtepompboiler


Voordelen van een warmtepompboiler

Nu kunnen we kijken naar de voordelen van een warmtepompboiler.

Een warmtepompboiler heeft het vermogen om meer nuttige energie in de vorm van warmte te leveren. Dat resulteert in een besparing van 70%, in vergelijking met een traditioneel verwarmingssysteem zoals gas, elektriciteit of diesel.

De voordelen van de warmtepompboiler houden rechtstreeks verband met aspecten van ecologische aard, zoals energie-efficiëntie, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, bijdrage aan de vermindering van CO2-uitstoot en het gebruik van milieuvriendelijke koelmiddelen.

Vergelijken we de gasketel en de warmtepompboiler in termen van efficiëntie, dan is de warmtepompboiler de duidelijke winnaar. Veel oudere gasketels zijn slechts 50-75% efficiënt en verspillen dus 25-50% van de gebruikte energie.

Moderne warmtepompboilers kunnen echter een rendement van 92% behalen met slechts 8% verspilling. Bovendien gaat een warmtepompboiler langer mee. Een gas- of olieketel werkt gemiddeld 8-12 jaar lang effectief en efficiënt, terwijl een warmtepompboiler een levensduur heeft van 15-25 jaar.

Ook qua onderhoud is een warmtepompboiler voordeliger dan een gasketel. De gasketel moet voor een efficiënte en veilige werking elke twaalf maanden worden nagekeken door een erkende technicus. Warmtepompboilers hebben echter geen jaarlijks onderhoud nodig.

Regelmatige controles door een professional helpen wel om het apparaat effectiever en efficiënter te laten werken, maar deze onderhoudsbeurten zijn niet zo essentieel. Een warmtepompboiler heeft namelijk minder te controleren componenten en bevat geen risico op koolmonoxidevergiftiging.

Info: lees hier de voordelen van een warmtepompboiler


Soorten warmtepompboilers

Nu we weten wat de voordelen van een warmtepompboiler zijn, kunnen we bekijken welke soorten er op de markt zijn. Er zijn een aantal factoren waarmee u rekening moet houden bij de aankoop van een warmtepompboiler. Gaat u onder meer na wat de beschikbare ruimte is, de werkelijke temperatuur afkomstig van de bron, via wetgeving en specifiek installatie gebied.

Ook moet u rekening houden met het niveau van geluidsoverlast dat de warmtepompboiler produceert tijdens het gebruik, vooral als u zich in een wooncomplex bevindt of in de buurt van andere woningen. Er zijn vier hoofdtypen warmtepompen:

1. Lucht-lucht warmtepompboiler

Deze haalt de warmte uit de lucht en draagt die rechtstreeks over aan de lucht van de te verwarmen ruimte.

2. Lucht-water-warmtepompboiler

Deze haalt de warmte uit de lucht en brengt het over naar een watercircuit dat een koelvloer, plafond, radiatoren, ventilatorconvectoren of luchtverwarmers zal voeden.

3. Water-water-warmtepompboiler

Dit systeem neemt de warmte van een watercircuit dat in contact komt met een element dat de warmte zal leveren (de aarde, de grondwaterspiegel) en draagt deze over aan een ander watercircuit zoals in het vorige geval. Dit systeem wordt over het algemeen gebruikt door geothermische warmtepompen.

4. Geothermische warmtepompboiler

Dit type haalt energie uit de grond via een warmte overdracht vloeistof. De warmte overdracht vloeistof neemt warmte uit de grond op en stuurt die naar het koelcircuit van de pomp.

Info: lees hier de voordelen van een warmtepompboiler


warmtepompboilers prijzen belgie


Componenten van een warmtepompboiler

De warmtepompboiler bestaat hoofdzakelijk uit twee delen: de warmtepomp groep in het bovenste deel en de accumulatie tank in het onderste deel. De warmtepompboiler is gebaseerd op het gebruik van energie die wordt geproduceerd door veranderingen in de toestand van de koelvloeistof. Deze vloeistof circuleert in een gesloten circuit, dat bestaat uit:

– Compressor, die de ontwikkeling van het proces mogelijk maakt en elektriciteit nodig heeft om te kunnen werken.

– Condensor, een warmtewisselaar die zich langs de ketel bevindt en waardoor de koelvloeistof in de vorm van damp al zijn energie afgeeft aan het water in de tank. Als de energie vrijkomt, condenseert het en keert terug naar een vloeibare toestand.

– Expansieventiel, een onderdeel van het circuit waar de koelvloeistof doorheen gaat.

– Verdamper, een andere warmtewisselaar in het bovenste deel. In deze wisselaar verandert de koelvloeistof in een damptoestand.

Omdat de thermische energie alleen van een hoger energieniveau naar een lager kan gaan, moet de koelvloeistof die in de verdamper aanwezig is een lagere temperatuur hebben dan die van de omgevingslucht.

Aan de andere kant moet de koelvloeistof die zich in de condensor bevindt ook een hogere temperatuur hebben dan die van het water dat in de tank moet worden verwarmd. Dit is noodzakelijk om er energie aan te kunnen overdragen.

Info: lees hier de voordelen van een warmtepompboiler


Hoe werkt een warmtepomp

Hoe werkt een warmtepomp? Een duidelijk voorbeeld van de werking van een warmtepomp is de koelkast. In dit geval wordt de warmte van de binnenkant van de koelkast (verlaging van de temperatuur) naar buiten overgedragen. Daardoor stijgt de temperatuur in de kamer.

In het geval van een warmtepompboiler voor de productie van warm water voor huishoudelijk gebruik is de werking vergelijkbaar: het gas neemt de warmte op uit de omgevingslucht en geeft deze via een condensor af aan de wateropslagtank.

Het werkingsprincipe van de warmtepompboiler is gebaseerd op de principes van de thermodynamica en kan in 4 stappen worden opgebouwd:

1. In de eerste stap heeft de koudemiddel vloeistof een lage temperatuur en lage druk en is dus in vloeibare toestand. De lucht die uit de omgeving wordt aangezogen, gaat door de verdamper, waar de koelvloeistof de temperatuur van de omgevingslucht opneemt en van toestand verandert. Tegelijkertijd wordt de lucht met een lagere temperatuur verdreven.

2. De koelvloeistof bereikt stap 2 in de vorm van damp maar nog steeds onder lage druk. Door het door de compressor te leiden, wordt een drukverhoging met een daaruit voortvloeiende temperatuurverhoging veroorzaakt.

3. Als resultaat wordt stoom verkregen in een hoge energietoestand. Deze stoom die zich in stap 3 bevindt, is degene die circuleert door de condensor die zich langs de ketel bevindt. Daar wordt alle energie overgebracht naar het verzamelde water en keert het terug naar een vloeibare toestand.

4. In de laatste stap van het proces wordt de koudemiddel vloeistof, die zich al in vloeibare toestand bevindt, door het expansieventiel geleid om de vloeistof weer in de oorspronkelijke omstandigheden te krijgen. Dat wil zeggen bij lage druk en bij lage temperatuur. Hierna wordt het hele proces opnieuw gestart.

Info: lees hier de voordelen van een warmtepompboiler


voordelen van een warmtepompboiler

voordelen van een warmtepompboiler


Prestatiecoëfficiënt van warmtepompboilers

Het rendement van een warmtepompboiler wordt gemeten aan de hand van de prestatiecoëfficiënt of Coefficient of Performance (COP). In dit geval is het een relatie tussen de overgedragen warmte en de elektrische energie die voornamelijk door de compressor wordt verbruikt.

Voor een correct rendement en functionaliteit moet een warmtepompboiler een COP bereiken tussen 2 en 6, afhankelijk van het verschil tussen de temperaturen van beide bronnen (binnen of buiten).

Praktisch kan een COP 3 een rendement van 300% bereiken. Met andere woorden: voor 1 kWh verbruikte elektrische energie wordt 3 kWh energie geleverd in de vorm van warmte aan de accumulatie tank. De COP is variabel afhankelijk van het type warmtepompboiler en de bedrijfsomstandigheden.

De variabele die de werking het meest beïnvloedt, is voornamelijk de omgevingstemperatuur. Echter kunnen ook de koud water inlaat temperatuur, de bereidingstemperatuur en de relatieve vochtigheid van invloed zijn.

Laten we eens kijken hoeveel besparing er is behaald met de installatie van een warmtepompboiler in een 4-persoonswoning. De vraag naar warm water is 120 liter per dag bij 60ºC en dat komt overeen met 2.307 kWh per jaar. De warmtepompboiler levert een besparing op van 70% bij de productie van sanitair warm water.

Naast deze besparing zijn er ook andere positieve effecten aan een warmtepompboiler. De lucht die het verdrijft, is – in tegenstelling tot andere verwarmingssystemen voor sanitair water – verse lucht. Op deze manier dragen warmtepompboilers in enige mate bij aan de vermindering van de opwarming van de aarde.

Ook vindt op deze manier minder CO 2 uitstoot plaats. Er wordt zelfs geschat dat een warmtepompboiler met een accumulator van 80 liter per jaar 480 kg CO 2 kan verminderen door de productie van elektrische energie.

Kortom, de warmtepompboiler is een belangrijke stap richting efficiëntie en energiebesparing door heel eenvoudige factoren zoals omgevingslucht, water of aarde als energiebron te gebruiken.

Info: lees hier de voordelen van een warmtepompboiler


warmtepompboilers prijzen belgie


Voordelen van een warmtepompboiler

De warmtepompboiler: van dit type boilers hebben veel mensen weleens gehoord. Maar wat een warmtepompboiler precies voor soort installatie is en welke voordelen deze boilers hebben, is minder bekend. In dit artikel leggen we uit wat een warmtepompboiler is en wat de voordelen van een warmtepompboiler zijn.

Wat wordt er onder een warmtepompboiler verstaan?

Een warmtepompboiler is een innovatief soort boiler, die gebruikmaakt van warme lucht uit de omgeving en lucht uit ventilatiesystemen om warmte te leveren aan een woning, bedrijfspand of winkel.

Boilers met warmtepomp staan bekend als relatief energievriendelijk en zijn minder schadelijk voor het milieu, omdat huishoudens en bedrijven die warmtepompboiler gebruiken hun CO2-uitstoot reduceren. Maar waarom en wanneer zijn warmtepompboilers écht interessant? En welke voordelen hebben ze allemaal te bieden?

Info: lees hier de voordelen van een warmtepompboiler


voordelen van een warmtepompboiler

voordelen van een warmtepompboiler


1. Voordelig voor grote gezinnen, bedrijven en mensen met zonnepanelen

In een aantal specifieke situaties zijn warmtepompboilers extra interessant om te laten installeren. In de eerste plaats is dit type boiler ideaal voor grote gezinnen en huishoudens die in een goed geïsoleerde woning wonen. Ook voor bedrijven zijn warmtepompboilers een goede en slimme investering.

Doordat warmtepompboilers in allerlei grote formaten beschikbaar zijn en er op allerlei locaties warm water gebruikt kan worden, zijn ze bijzonder geschikt voor grotere panden of voor grote gezinnen. Nog interessanter wordt het als de betreffende woning, het kantoorpand of bedrijfspand over zonnepanelen beschikt.

Een zonnepanelen systeem kan eenvoudig aangesloten worden op je boiler, zodat je deze op een energiezuinige, groene manier aanstuurt. Zo ben je nog milieuvriendelijker bezig!

2. Warmtepompboilers zijn snel en eenvoudig te installeren

Een ander interessant pluspunt van het fenomeen warmtepompboiler is dat deze apparaten snel en eenvoudig te installeren zijn. Laat dit, om het op een veilige en goede manier te doen, uitvoeren door een ervaren en professionele installateur.

Mocht je jouw warmtepompboiler niet kunnen aansluiten op zonnepanelen (omdat je die niet hebt), dan kun je de boiler gemakkelijk aansluiten op het stroomnetwerk door de stekker in het stopcontact te doen. Veel ingewikkelder is het gebruik van een warmtepompboiler niet!

3. De terugverdientijd van warmtepompboilers is meer dan interessant

Een van de mooie kenmerken van warmtepompboilers i dat deze boiler zichzelf snel terugverdienen. Qua aanschafprijs kun je rekenen op een bedrag dat tussen de 1700 en 3000 euro, exclusief BTW kosten en plaatsingskosten. Je bent dus netto al snel zo’n 2100 tot 3600 euro kwijt. Dit lijkt veel, maar een standaard boiler die niet via een warmtepomp installatie werkt, is doorgaans niet veel voordeliger.

De terugverdientijd van een warmtepompboiler ligt, afhankelijk van de aanschafprijs, gemiddeld op ongeveer vijf jaar. Dit komt omdat een warmtepompboiler aanzienlijk minder elektriciteit verbruikt dan een traditionele boiler. Met 1 kWh elektriciteit levert een klassieke boiler dezelfde hoeveelheid energie. Een boiler op warmtepomp kan bij hetzelfde stroomverbruik echter 3 kWh aan energie leveren.

Dit komt omdat de gerecyclede warmte ervoor zorgt dat het water, zonde elektriciteitsverbruik, tot 50 graden Celsius opgewarmd kan worden. Vervolgens wordt elektriciteit ingezet, die het water nog 15 graden verder opwarmt. En dat is vanuit kostentechnisch perspectief, en vanuit het oogpunt van milieu/klimaat natuurlijk meer dan interessant!

4. Bekijk of premies en subsidies mogelijk zijn

Wanneer je van plan bent om een warmtepompboiler te gaan kopen, is het verstandig om bij je gemeente of de overheid te informeren of er premies mogelijk zijn. De aankoop van een warmtepompboiler is al interessant als kostenbesparing, maar wordt natuurlijk nog interessanter wanneer je een deel van de investering vergoed kunt krijgen omdat je milieuvriendelijke aanpassing doet aan je woning of bedrijfspand.

5. Je bent van de fossiele brandstoffen af

De aankoop van een warmtepompboiler is ook slim, omdat we steeds meer in de richting een klimaatneutrale energievoorziening gaan. De eisen om je huis, winkel, bedrijfspand, kantoorgebouw of agrarisch bedrijf energiezuiniger te maken, worden steeds dringender gezien de klimaatproblemen die er zijn.

Door nu alvast een warmtepompboiler te plaatsen, ben je voorbereid op de steeds strengere regelgeving die er qua energieverbruik gaat gelden. Een warmtepompboiler levert aan dit proces een belangrijke bijdrage, omdat je van de fossiele brandstoffen afstapt en kiest voor een CO2-neutrale energievoorziening.

Eigenlijk zou alleen al dit milieuargument voldoende moeten zijn om over te gaan tot de aanschaf van een warmtepompboiler.

Info: lees hier de voordelen van een warmtepompboiler


voordelen van een warmtepompboiler

voordelen van een warmtepompboiler